Szkolenie „PERSWAZJA W PRAKTYCE. Konflikt. Ludzie. Instytucje. Relacje.”

andre-hunter-107089
W imieniu Mazowieckiej Federacji na rzecz Ekonomii Społecznej zapraszamy na szkolenie, mające na celu wzmocnienie współpracy między ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz rodziny, które zostanie zrealizowane w ramach projektu?Regionalni animatorzy współpracy na rzecz rodziny?, współfinansowanego z Programu FIO.

Czytaj dalej

Wizyta studyjna w ramach projektu „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu”

Relacja z wizyty studyjnej w Olsztynie. Wyjazd wyjazd do Olsztyn był pouczający. O powstawaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych opowiadali i oprowadzali nas praktycy w tej dziedzinie: Mateusz Dobkowski ze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej, Marek Borowski prezes zarządu Bank Żywności w Olsztynie, Dorota Welsyng wiceprezes spółdzielni „Smaki” oraz Jolanta Markiewicz.

Czytaj dalej

Relacja z I zjazdu projektu ?Seniorzy z inicjatywą 3?

W dniach 30 czerwca -1 lipca odbył się pierwszy zjazd szkoleniowy dla uczestników projektu Seniorzy z Inicjatywą 3. Spotkanie miało miejsce w Jedlni, koło Radomia. Seniorzy z Inicjatywą 3 to projekt, który skupia 6 grup wolontariuszy z 6 miejscowości (Pionek i Skaryszewa pow. radomski, Teresina pow. Sochaczewski, Zalesia Górnego, pow. piaseczyński, Zbuczyn oraz Krzesk Królowa-Niwa pow. Siedlecki). Są to grupy międzypokoleniowe, w większości osoby po 60 roku życia, ale także osoby młodsze.

Czytaj dalej