Warsztat: Design Thinking

Celem warsztatu jest znalezienie pomysłów i przygotowanie prototypu dla wybranego rozwiązania problemu wykluczenia zawodowego w powiecie legionowskim. Zastosowana zostanie metoda Design Thinking (DT) wykorzystywana do tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów oraz potrzeb użytkowników. Na podstawie informacji zebranych podczas wywiadów z określonymi interesariuszami i osobami wykluczonymi, zostanie zdefiniowane wyzwanie projektowe. W ramach warsztatu zespół będzie szukał pomysłów na wyzwanie projektowe i przygotuje prototyp rozwiązania. Wartością dodana będzie poznanie w ramach warsztatu, metody i technik pracy Design Thinking.

(23.05.) I dzień warsztatów Design Thinking (do 20 osób):

09:00-10:00 Słowo o projekcie, networking
10:00-12:00 Wprowadzenie do metody Design Thinking
12:00-13:00 Przerwa obiadowa
13:00-15:00 Grupowanie informacji zebranych podczas wywiadów i analiza
15:00-16:00 Zdefiniowanie wyzwania projektowego „Jak moglibyśmy sprawić, aby…”

(24.05) II dzień warsztatów Design Thinking

10:00-10:30 Powitanie i podsumowanie dnia poprzedniego
10:30-11:00 Generowanie pomysłów na postawione wyzwanie projektowe
11:00-11:30 Selekcja pomysłów
11:30-13:00 Prototypowanie (I iteracja)
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-15:00 Testowanie
15:00-16:00 Podsumowanie

Warsztat zorganizowany w ramach współpracy z firmą Siemens.