I zjazd projektu „Seniorzy z inicjatywą 3”

W dniach 30 czerwca – 1 lipca odbędzie się pierwszy zjazd projektu w Jedlni koło Radomia. Program naszego spotkania:

Dzień 1 – 30 czerwca 2017
10.00 – 11.00 przyjazd i z zakwaterowanie
Sesja I

11.00 – 12.00

Sesja plenarna powitanie na forum

– prezentacja planu zajęć na dwa dni

12.00 – 13.00 przerwa obiadowa
Sesja II

13.00 – 15.00

 

 

Sesja warsztatowa (3 grupy regionalne)

– przedstawienie idei bonów społeczno-rozwojowych w projekcie

– praca projektami cz. I – wyjaśnienie idei projektu, konstrukcja projektu, cele, odbiorcy, działania, rezultaty

– dyskusja

15.00 – 15.20 przerwa
Sesja III

15.20 – 16.50

Sesja warsztatowa (3 grupy regionalne)

– praca projektami cz. II – konstrukcja projektu, podział zadań w projekcie – narzędzia do planowania projektu, harmonogram i budżet (zasoby potrzebne do jego realizacji)

16.50 – 17.00 przerwa
Sesja IV

17.00 – 17.45

Sesja warsztatowa (3 grupy regionalne)

– podsumowanie wiadomości na temat projektu

– przykłady projektów i źródła finansowania (projekty dla grup nieformalnych, Seniorzy w Akcji, ASOS)

– dyskusja

17.45 –19.00 czas wolny
19.00 –22.00 kolacja integracyjna i dalsze atrakcje
Dzień 2 – 1 lipca 2017
07.30 – 08.30 śniadanie
Sesja V

08.30 – 10.00

Sesja warsztatowa (3 grupy regionalne)

– dyskusja/burza mózgów na temat inicjatyw możliwych do podjęcia przez wolontariuszy seniorów

– podział seniorów na grupki inicjatywne

10.00 – 10.20 przerwa
Sesja VI

10.20 – 11.45

Sesja warsztatowa (plenarna)

– wypracowanie opisów bonów społecznych przy wsparciu trenerów/doradców/moderatorów

11.45 – 12.00 przerwa
Sesja VII

12.00 – 12.45

Sesja plenarna – podsumowanie

– podsumowanie, zakończenie

13.00 – 14.00 obiad

Dodaj komentarz