Kontakt

Mazowiecka Federacja na rzecz Ekonomii Społecznej
Adres siedziby: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 51

tel. (+48) 48 360 00 46
e-mail: mazowieckafederacja@gmail.com

KRS: 0000528007
NIP: 9482602646
REGON: 360508366

  • Izabela Kowalska – Prezes Zarządu
  • Zenona Bańkowska – Wiceprezes Zarządu
  • Hubert Pasiak – Wiceprezes Zarządu