Projekty w trakcie realizacji

  • „Seniorzy z inicjatywą 3”

Mazowiecka Federacja na rzecz Ekonomii Społecznej, już trzeci rok z rzędu, wspiera seniorów. Projekt jest kontynuacją zrealizowanych z dużym powodzeniem dwóch edycji: „Seniorzy z inicjatywą” w 2015 roku i „Seniorzy z Inicjatywą 2” w 2016 roku.

Główną ideą działań jest aktywizacja osób 60+ zamieszkujących w małych miejscowościach w woj. mazowieckim oraz zwiększenie aktywności seniorów i włączenie ich w działania wolontarystyczne prowadzone lokalnie, z uwzględnieniem działań międzypokoleniowych. Więcej o projekcie

  • „Design Thinking – nowe podejście do rozwiązywania problemów bezrobocia w powiecie legionowskim”

Działanie realizowane  wspólnie przez Mazowiecką Federację na rzecz Ekonomii Społecznej i firmę Siemens, której pracownicy zaangażowali się realizując jednocześnie program „Wolontariatu pracowniczego”.

Celem projektu jest znalezienie pomysłów i przygotowanie prototypu dla wybranego rozwiązania problemu wykluczenia zawodowego w powiecie legionowskim. Więcej o projekcie

  • „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególna rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017 r

Założeniem projektu jest trwałe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wdrożenie dodatkowych narzędzi reintegracji społeczno-zawodowej, zwiększenie intensywności działań oraz rozwój współpracy międzysektorowej w formie trwałego partnerstwa, co przyczyni się do zwiększenia skutecznego wejścia i trwałego funkcjonowania uczestników CIS na otwartym rynku pracy. Więcej o projekcie