Design Thinking

Design Thinking – nowe podejście do rozwiązywania problemów bezrobocia w powiecie legionowskim

Działanie realizowane  wspólnie przez Mazowiecką Federację na rzecz Ekonomii Społecznej i firmę Siemens, której pracownicy zaangażowali się realizując jednocześnie program „Wolontariatu pracowniczego”.

Celem projektu jest znalezienie pomysłów i przygotowanie prototypu dla wybranego rozwiązania problemu wykluczenia zawodowego w powiecie legionowskim.

Zastosowana zostanie metoda Design Thinking (DT) wykorzystywana do tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Grupa wolontariuszy przeprowadzi wywiady z określonymi interesariuszami i osobami wykluczonymi, a zebrane informacje staną się przedmiotem analizy i źródłem dla zdefiniowania wyzwania projektowego oraz znalezienia pomysłów.

Zrozumienie potrzeb interesariuszy i osób wykluczonych jest kluczowe dla rezultatów projektu. Inspiracją dla niego było podobne działanie przeprowadzone w Danii, gdzie metodą Design Thinking zostało znalezione innowacyjne rozwiązanie dla jednego z problemów społecznych (Good kitchen). Znalezienie pomysłu i przygotowanie prototypu zostanie zrealizowane w ramach warsztatów Design Thinking. Efektem projektu będzie wiedza o potrzebach interesariuszy i osób wykluczonych, pomysły na rozwiązanie dla problemu, przygotowany prototyp dla jednego z pomysłów, które CIS może doskonalić i rozwijać. Dodatkowo uczestnicy poznają metodę i techniki pracy Design Thinking.