Seniorzy z inicjatywą międzypokoleniową

Projekt obejmuje  działania na rzecz seniorów oraz samorządu senioralnego (Rad Seniorów) na terenie powiatu radomskiego i miasta Radomia. Wsparcie seniorów odbywa się poprzez organizację samopomocy na zasadach wolontariackich prowadzonych przez lokalnego NGO (staże wolontariackie realizowane przez seniorów – na rzecz seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej koordynowane przez lokalne  organizacje pozarządowe). Realizowane są również szkolenia z zakresu wolontariatu dla seniorów, podnoszące wiedzę na temat praw i obowiązków wolontariuszy.

Inicjowane są działania międzypokoleniowe mające na celu zdobycie umiejętności nowoczesnych/interaktywnych  technik komunikacji społecznej, nieznane osobom  w wieku  +60, których nie można zdobyć na ogólnie dostępnych szkoleniach ( np. użyteczność smartfona w rozwiązywaniu potrzeb seniora). Umiejętności te  są codziennym standardem życia dla młodzieży .Na szkoleniach międzypokoleniowych młodzież (13-19 lat) uczy seniorów jak smartfonem zrealizować najprostsze potrzeby np. wezwać pomoc, zamówić posiłek, odnaleźć swoją lokalizację itp.  Młodzież natomiast uczy się od seniorów zagadnień, które są dla nich nowością i nie są wśród nich popularne np.  gra w szachy , przepisy kulinarne „babci”, historia opowiedziana na podstawie przeżyć własnych seniora i rodziny.

Prowadzone są również działania na rzecz samorządu seniorów – to szkolenia dla Radomskiej Rady Seniorów  z zakresu dobrych praktyk i doświadczeń innych rad seniorów, mających dłuższy staż funkcjonowania. Szkolenie obejmuje również środowiska i kandydatów do rad seniorów z terenu powiatu radomskiego.

Projekt wspiera ponadto inicjatywy seniorów oraz popularyzuje działania wolontariackie w formule festynów organizowanych przy okazji lokalnych wydarzeń kulturalnych bądź historycznych na terenie powiatu radomskiego.

Projekt trwa o okresie 01.06.2017 r.  do 30.11.2017 r.

Animator projektu  –  Wojciech Jagielski  rcp1@radom.net