Spotkanie Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu

MazowieckaZapraszamy do udziału w spotkaniu Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu, które odbędzie się 20 czerwca 2017r. w godz. 13.00 -16.00 w auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11.

 

 

 

 

To już kolejny rok wspólnych działań na rzecz wsparcia osób długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu legionowskiego oraz wzmacniania mechanizmów współpracy między podmiotami z różnych sektorów. Dotychczas udało się zrealizować szereg działań ale w planach są kolejne: kampania informacyjna jak zachęcić długotrwale bezrobotnych do korzystania z oferty CIS czy współpraca z pracodawcami przy wdrożeniu systemu mentoringu, opartego o autorytet  przedsiębiorcy i kolejny polegający na zaproszeniu firm na Patronów dla konkretnego warsztatu CIS.

Liczymy na Państwa zaangażowanie w proces opracowania najbardziej optymalnej formy naszej współpracy. To Państwo zdecydujecie czy to będzie partnerstwo oparte o umowę czy koalicja, a może inna forma, która bardziej, Państwa zdaniem, pozwoli skutecznie realizować zaplanowane działania.

Ponadto doceniając dotychczasową aktywność wielu osób, instytucji i firm podczas spotkania zainaugurujemy konkurs promujący podmioty najbardziej solidarne społecznie. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w grudniu br. z udziałem przedstawicieli władz powiatu, gmin oraz firm i instytucji zaangażowanych społecznie.

Patronat nad konkursem objął Starosta Legionowski Robert Wróbel, gość honorowy spotkania. Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego. Edycja 2017.”

Licząc na Państwa obecność i zaangażowanie w pracę prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu (22) 732 15 58 lub mailowo na adres: biuro@cis.legionowski.pl.

Dodaj komentarz