Szkolenie „PERSWAZJA W PRAKTYCE. Konflikt. Ludzie. Instytucje. Relacje.”

andre-hunter-107089
W imieniu Mazowieckiej Federacji na rzecz Ekonomii Społecznej zapraszamy na szkolenie, mające na celu wzmocnienie współpracy między ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz rodziny, które zostanie zrealizowane w ramach projektu”Regionalni animatorzy współpracy na rzecz rodziny”, współfinansowanego z Programu FIO.

CELE SZKOLENIA:

  • poznanie i rozwinięcie techniki skutecznych umiejętności w komunikacji grup zadaniowych
  • rozwinięcie technik asertywnego zarządzania przestrzenią – PROKSEMIKA
  • skuteczne stosowanie różnych stylów komunikacji – pasywny, agresywny, asertywny
  • poznanie zasad uczciwej kłótni
EFEKTY SZKOLENIA:
  • rozwój osobistego potencjału, budowanie na mocnych stronach, maskowanie słabych
  • poznanie praktyki mowy ciała, odkrycie skutecznych metod zarządzania informacją i perswazji komunikatem

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2017 w Centrum Konferencyjnym WILCZA (Warszawa, ul. Wilcza 9) w godzinach 9:30 – 16:30. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: malgorzata_cz@o2.pl, w treści podając swoje imię, nazwisko, nazwę i adres reprezentowanej instytucji, adres mailowy i telefon kontaktowy. Na zgłoszenia czekamy do dnia  3 grudnia 2017. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowy program szkolenia można pobrać tu.

Dodaj komentarz